Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Tiến Nam81)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  0.Den_Quan_Thanh2.jpg 0.Giai_phong_Dien_Bien.flv 0.Chi_thi_khang_chien-Tuyen_ngon_doc_lap.flv 0.Phim_Bac_Ho_voi_thieu_nhi_nam_1956.flv 0.Au_tau_tren_dao_Con_Co.jpg A.HOANG_THANH(_HUE).jpg 0.DSC_9719.jpg 0.DSC_9717.jpg 0.mo_ech.flv 0.tieu_hoa_o_nguoi.swf 0.quan_he_giua_tuan_hoan_va_ho_hap.swf 0.tuan_hoan_ca.swf 0.Van_chuyen_mau_trong_co_the.swf 0.tuan_hoan_o_chim.swf 0.Vi_tri_tim_trong_co_the.swf 0.NHU_CO_BAC_TRONG_NGAY_VUI_DAI_THANG_r.mp3 0.QUOC_CA_r.mp3 0.CA_NGOI_DANG_CONG_SAN_VIET_NAM.mp3 3-kytruocNP-a.flv 5-kysauNP.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Khánh Ly
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Thị Huyên
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/haichau79
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Vật lý, Tin học
  Điểm số 4898 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Đỗ Thị Thận
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Mai Quang Tiến
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/quangtien65
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Dương Thị Quỳnh Loan
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/loanvc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Sinh học, Công nghệ
  Điểm số 99 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Đức Thành
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/lethanhvc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Sâm
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/samvc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học, Vật lý
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Huyên
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/huyenvc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phan Thị Thanh Nhàn
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/phannhanvc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đỗ Thị Thận
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/thanvc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 84 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu Thành
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/thuthanhvc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Hữu Thời
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/thoivc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 314 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Văn Lượng
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/luongbq
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 81455 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Tuân
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Hữu Vững
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/sangjimboy
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Công nghệ
  Điểm số 2652 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Lành
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/lanhvc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 686 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hòe
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/hoevc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Trần Thị Hoan
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/hoanvc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 146 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Tỉnh
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/tinhvc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thủy
  Giới tính Nữ
  Website http://violet.vn/thuyvc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Vĩnh Chấp
  Quận/huyện Huyện Vĩnh Linh
  Tỉnh/thành Quảng Trị
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 73 (xem chi tiết)