Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Tiến Nam81)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  0.Den_Quan_Thanh2.jpg 0.Giai_phong_Dien_Bien.flv 0.Chi_thi_khang_chien-Tuyen_ngon_doc_lap.flv 0.Phim_Bac_Ho_voi_thieu_nhi_nam_1956.flv 0.Au_tau_tren_dao_Con_Co.jpg A.HOANG_THANH(_HUE).jpg 0.DSC_9719.jpg 0.DSC_9717.jpg 0.mo_ech.flv 0.tieu_hoa_o_nguoi.swf 0.quan_he_giua_tuan_hoan_va_ho_hap.swf 0.tuan_hoan_ca.swf 0.Van_chuyen_mau_trong_co_the.swf 0.tuan_hoan_o_chim.swf 0.Vi_tri_tim_trong_co_the.swf 0.NHU_CO_BAC_TRONG_NGAY_VUI_DAI_THANG_r.mp3 0.QUOC_CA_r.mp3 0.CA_NGOI_DANG_CONG_SAN_VIET_NAM.mp3 3-kytruocNP-a.flv 5-kysauNP.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Written Test 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Mai Khanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:05' 02-04-2009
  Dung lượng: 49.0 KB
  Số lượt tải: 11
  Số lượt thích: 0 người
  Vinh Chap Secondary School

  WRITTEN TEST 2 No: 1


  Fullname: …………………………………… Class: 7……….

  Odd one out (1 mark)
  1. a. usually b. early c. sometimes d. often
  2. a. maps b. guitar c. piano d. violin
  3. a. house b. hour c. history d. homework
  4. a. chat b. lunch c. chemistry d. much
  5. a. comics b. literature c. geography d. biology

  Choose the best anwser ( 3 marks)

  That’s a good Let’s go to the beach
  a. thinking b. anwser c. idea
  What about …………. Ha Long Bay?
  a. to visit b. visiting c. visit
  …………….. you like to go to the movies?
  a. Will b. Should c. Would
  Let’s go to my house.
  a. Let is b. Let us c. Let has
  Nga is ………… a play for the school anniversary celebration
  a. rehearsing b. to rehearse c. rehearses
  I often go to school at 6.15
  a. a quarter to six b. a quarter past six c. fifteen to six
  Does Nam often play marbles …………. recess?
  a. at b. on c. in
  Lan sometimes listens to …………. after school
  a. music b. television c. catch
  Electronics is a ………………..
  a. subject b. game c. sport
  She is chatting with her friends
  a. talking in friendly ways b. eating c. reading books

  III.Match items in column A with items in column B (1 mark)

  SUBJECTS
  WHAT TO STUDY
  ANWSER
  
  Literature
  History
  Geography
  Math
  Physics
  a. world events
  b. world rivers and mountains
  c. How things work
  d. Learn about books and write essay
  e. How to do the math problems
  1. ………….
  2. ………….
  3. ………….
  4. ………….
  5. ………….
  
    IV. Complete the following sentences (1,5 marks)

  volleyball / play / Let’s.

  like / come / you / Would / house / to / my / to ?

  homework / now / doing / Nga / is / her.


  V. Make the questions for the following answer (1.5 marks)

  1. A:
  B: It’s seven and a half
  2. A:
  B: I often play soccer after school
  A:
  B: Lan is studying Physics

  VI. Read the passage and answer the questions (2 marks)

  Nam’s school has a library. It is very large and very nice. There are a lot of books, novels. readers, magazines, newspapers, dictionaries and pictures in the library. There is also a large and comfortable study area. The library opens at 7 o’clock in the morning and closes at 4.30 in the afternoon.Now Nam is sitting in the study area. He is reading a Geography book.

  *Now answer:

  1. Is the library in Nam’s school small?
  ……………………………………………………………………………………….
  2. What are there in the library?
  ……………………………………………………………………………………….
  3. What time does the library open and close?
  ……………………………………………………………………………………….
  4What is Nam doing now?
  ……………………………………………………………………………………….


  Good luck!

  Vinh Chap Secondary School

  WRITTEN TEST 2 No: 2


  Fullname: …………………………………… Class: 7…

  Odd one out (1 mark)
  1. a. comics b. literature c. geography d. biology
  2. a. chat b. lunch c. chemistry d. much
  3. a. maps b. guitar c. piano d. violin
  4. a. house b. hour c. history d. homework
  5. a. usually b. early c. sometimes d. often
  Choose the best anwser ( 3 marks)

  What about …………. Ha Long Bay?
  a. to visit b. visiting c. visit
  Let’s go to my house.
  a. Let is b. Let us c. Let has
  Nga is ………… a play for the school anniversary celebration
  a. rehearsing b. to rehearse c. rehearses
  I often go to school at 6.15
  a. a quarter to six b. a quarter past six c. fifteen to six
  you like to go to the movies?
  a. Will
   
  Gửi ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện trực tuyến của Trường THCS Vĩnh Chấp.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.